Opsada Sarajeva 1992-96. - Umijeće opstanka: Mapiranje grada pod opsadom | FAMA Kolekcija
English
FAMA Metodologija
FAMA Kolekcija
Opsada Sarajevo 1992-96.

1.

Prolog

FAMA Kolekcija Arhiv fotografija

Prateći tokove radikalnih promjena u 21. vijeku na cijeloj planeti, shvatili smo da je vrijeme da ponovo damo svoj doprinos baziran na dokazima iskustva opsade Sarajeva (1992-1996.) urgentnoj potrebi stvaranja modela izgradnje otpornosti, kako za prestravljene pojedince, tako i za nepripremljena društva. Ekstremni uslovi života u gradu proizveli su paralelnu civilizaciju u kojoj je kreativnost bila bazična potreba. U procesu adaptacije nije bilo mjesta za stagnaciju i nemoć.

Rad je bio osnovni zakon mentalnog i fizičkog opstanka. Obavljanje aktivnosti neophodnih za opstanak čovjeku okupira misli - rad eliminira misli koje bi mogle uništiti motivaciju. Bilo je važno da se u svakodnevnim ekstremnim uslovima života u gradu uspostavi neka vrsta ravnoteže. Ljudi su ravnotežu stvarali kroz jednostavne, normalne situacije u skladu sa individualnim potrebama.

Tokom opsade su nastavak normalnog života u gradu i nastavak kreativnosti za sve građane Sarajeva bili podjednako važni kao hljeb, lijekovi i voda.

U našem “Modulu: Transfer znanja” ne izlažemo teoriju, nego dokaze iz stvarnog života koji pokazuju potencijale otvorenog uma da pobijedi u sudaru s nepoznatim, novim, neizvjesnim i nezamislivim i da nauči kako da preživi katastrofe koje je prouzrokovao čovjek i kako prevladati strah od prijetnji i terora.

Vjerujemo da građani Sarajeva koji su preživjeli opsadu predstavljaju primjer nade za čovječanstvo koje se suočava s ozbiljnim prijetnjama i nezamislivim promjenama na ovoj našoj planeti.

FAMA Tim