4. Mapirane lokacije | Opsada Sarajeva 1992-1996.

4.

Mapirane lokacije

Iz Mape opstanka izdvojili smo 30 najznačajnijih lokacija u Sarajevu. Svaka od izdvojenih lokacija je tokom opsade imala svoju posebnu i u to vrijeme izmijenjenu funkciju. Na ovim lokacijama se odvijao svakodnevni život građana Sarajeva. Međutim, svaki izdvojeni objekat, svaka ulica, raskrsnica i svaki park su istovremeno predstavljali zone rizika gdje jedna pogrešna odluka ili jedan pogrešan korak znače smrt. Da bi se shvatio značaj ovih lokacija tokom opsade grada, izdvojili smo iz FAMA Kolekcije (Video govorna historija: Opsada Sarajeva 1992-1996.) dijelove intervjua sa građanima Sarajeva.