4. Američka 'Šatl-diplomatija' | Dejtonski mirovni sporazum

4.

Američka 'Šatl-diplomatija'

Američka 'Šatl-diplomatija' (Mapiranje dejtonskog mirovnog sporazuma, 2015)

[klik za uvećanje]

„Šatl-diplomatija je djelovanje vanjske strane u ulozi posrednika između učesnika (ili među učesnicima) u sporu, bez direktnog kontakta strana. Proces podrazumijeva stalno putovanje (“šatlovanje”) posrednika, od lokacije jedne strane u sporu do lokacije druge strane.“


Raspored putovanja
„S rasporedom putovanja koji se mijenjao svakih nekoliko sati, kretali smo se Evropom tako nepredvidivo da u Washingtonu često nisu znali gdje smo, sve vrijeme imajući na umu bombradovanje i činjenicu da smo sada išli na sve ili ništa.“ 

(Richard Holbrooke)NATO zračni udari
“NATO zračni udari učinili su diplomatiju jednostavnijom, kao što je odbijanje da se ranije upotrijebi sila učinilo diplomatski uspjeh nemogućim. Alijansa je sada bila ujedinjena, predsjednik Clinton bio je odlučan, a prevaziđene su sve prepreke za korištenje sile. Istovremeno, Milošević je nestrpljivo čekao ukidanje ekonomskih sankcija koje su nametnute Jugoslaviji.” 

(Madeleine Albright)“Šatl” pregovarački tim Sjedinjenih Američkih Država

Richard Holbrooke

Pomoćnik američkog državnog sekretara i glavni pregovarač Dejtonskog mirovnog sporazuma

Wesley Clark

General-pukovnik američke vojske; Direktor za strateške planove i strategiju, JCS

James Pardew

Direktor za Balkan, Ministarstvo odbrane

Rosemarie Pauli

State Department, izvršni pomoćnik ambasadora Holbrookea

Chris Hill

Direktor za pitanja južne i centralne Evrope u State Departmentu

Roberts Owen

Pravni savjetnik šatl-tima

Donald Kerrick

Brigadni (kasnije major) general američke vojske; visoki član NCSPripreme za pregovore u Dejtonu (septembar 1995.)
  • Sastanak Holbrooke-Milošević, Beograd

MILOŠEVIĆ: “Ovaj papir imenuje zajedničku delegaciju Jugoslavije i Republike Srpske za sve buduće razgovore o miru. Ja ću biti na čelu zajedničke delegacije.” 

Milošević se složio da država Bosna legalno postoji – (…) jasno podrazumijevajući retroaktivno prihvatanje bosanskog zahtjeva za nezavisnošću (…). Bosna će biti ista država koju su priznale mnoge zemlje i ima sjedište u Ujedinjenim nacijama. (…) Insistirao je da se o srpskom dijelu zemlje govori kao o “Republici Srpskoj”. 

  • Sastanak Holbrooke-Izetbegović, Ankara

Izetbegović se usprotivio. 

HOLBROOKE: “To je najviše što sada možemo učiniti kod Miloševića. Ne vjerujemo da ime Republika Srpska, ma kako strašno, znači mnogo sve dok dobijate sve drugo – međunarodno priznanje, definisane granice, prihvatanje vašeg legalnog statusa.” 

Duga pauza. 

MUHAMED ŠAĆIRBEGOVIĆ: “Ovo je loše za mog predsjednika, ali ćemo pokušati to prihvatiti.”

(Izvodi iz knjige Richarda Holbrookea „Završiti rat“)

Američka “šatl-diplomatija” (Mapiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, 2015.)