VODIČ KROZ KOLEKCIJU

FAMA-projekti (kreacija FAMA-autora/tima u Sarajevu) se smatraju najvećom svjetskom nezavisnom kolekcijom multi-medijalnih projekata o opsadi Sarajeva (1992.-1996.) i dešavanjima u vezi s padom Jugoslavije (1991.-1999.). Godinama je Kolekcija rasla usred nemogućih uslova (opsada i posljeratna tranzicija), razvijajući pionirske koncepte i brojne teme, uz razna međunarodna priznanja. Na stranu obimnost i istorijsko-edukativni značaj projekta i metoda mapiranja dokumentacije dokumenata i kolektivnog pamćenja, Kolekcija sama po sebi predstavlja novi pristup dokumentovanju činjenica i dokaza, te mapiranju uzroka i posljedica događaja uobličavanjem u formu pristupačnu širokom spektru publike. U današnjem svijetu konfliktnih prioriteta, promjenljivih percepcija i uznemirujućih pokušaja osporavanja uzroka i posljedica važnih događaja, FAMA-kolekcija je u jedinstvenoj poziciji da osigura očuvanje integriteta činjenica i omogući mapiranje uzroka i posljedica u svjetlu modernih vremena – prenoseći ova znanja u realnom vremenu.

OBIM I ZNAČAJ: FAMA-projekti / FAMA-arhiva / FAMA-kolekcija
prva, najveća i najznačajnija svjetska Govorna istorija fenomena Opsade Sarajeva '92.-'96. Ukupno 50 sati needitovanog tj. 30 sati editovanog video-materijala koji obuhvata 1.000 video-intervjua s preko 450 Sarajlija – političara, ljekara, djece, generala, umjetnika, novinara, prosvjetnih radnika, domaćica, glumaca, inovatora, običnih građana. Njihova lična svjedočenja bilježena su hronološki, od marta 1992. do marta 1996.

jedinstvena kompilacija srodnih projekata koji su se fenomenom opsade Sarajeva '92.-'96. bavili kao obrazovnim modelom za 21. vijek

Anketa o preživljavanju '92.-'96. je prvo i jedino istraživanje provedeno o iskustvu preživljavanja običnih Sarajlija za vrijeme opsade. Upitnici (31 standardno pitanje) pružaju jedinstven uvid u život i opstanak pod opsadom po iskustvu 4.637 pojedinaca iz svih gradskih četvrti

prva regionalna inicijativa za prenos znanja i istine i proces pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije

sadrži preko 10.000 tekstualnih podataka, jedinica na različitim jezicima, koji se odnose na iskustva i događaje tokom razdoblja 1991.-1999.

metodologija 'mapiranja, dokumentovanja dokumenata i dokumentarne animacije' je pokrenuta i razvijena tokom prikazivanja nekih od najsloženih povijesnih događaja (Opsada Sarajeva, Pad Jugoslavije; Pregovori Dejtonskog mirovnog sporazuma; Istorija i nastanak Kosova, Genocid u Srebrenici) i njihovog predstavljanja u popularnom žanru radi dobrobiti raznovrsne globalne publike

60 sati video-materijala u vidu intervjua, video-materijala snimanih uživo i tematskih video-kompilacija u vezi s opsadom Sarajeva '92.-'96.

sadrži preko 3.000 vizuelnih podataka (fotografije, video-materijali, crteži, animacije, detaljne mape, ilustracije) koji predstavljaju različite događaje i teme: od Opsade Sarajeva do Raspada Jugoslavije; od Pregovora za potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma do Istorije i nastanka Kosova, i Genocida u Srebrenici

međunarodno priznata po svojim obrazovnim i istorijskim vrijednostima kao jedinstvena i najobuhvatnija kolekcija projekata koji se fenomenom preživljavanja bave kao lekcijom iskoristivom za potrebe modernog doba, u smislu svih njegovih teškoća i mogućnosti.

INTERAKTIVNI MODULI

Originalni FAMA-projekti
FAMA-projekti su tokom 20 godina producirani u različitim formatima, stilovima, aplikacijama, dizajnu i oblicima. Bilo je važno da se sačuva ne samo originalni sadržaj, nego i originalni 'izgled i utisak' svakog projekta, kao odraz razvoja FAMA-konceptualne metodologije. U slučaju FAMA-projekata, medij je značio i poruku. Projekti su nastojali privući pažnju raznolike globalne publike komunicirajući složena pitanja u nekonvencionalnim multimedijalnim formatima, ali tako da se nikada ne ugrozi integritet informacija. Zbog brzih promena u tehnologiji, odnosno zastarjevanja nekih medija, bilo je neophodno digitalizirati FAMA-projekte, i predstaviti ih na interaktivan način grupišući ih po godini proizvodnje: (a) 1990.-1991.; (b) 1992.-1996. i (c) 1997.-2010.Opsada: Interaktivna hronologija
Ovaj modul predstavlja interaktivnu vremensku skalu najvažnijih događaja, iskustava, ličnih priča i događaja tokom opsade Sarajeva u periodu od marta 1992. do marta 1996. Korisnik se pomiče kroz 3D-vremensku skalu i klikom na jednu od 987 ikona interaktivno sudjeluje u njihovom sadržaju. Svaka ikona predstavlja određenu temu, događaj, predmet i/ili osobno iskustvo koje se desilo tokom određenog mjeseca/godine. Takav nivo interaktivnosti korisniku omogućava da sadržaj vizualizira u različitim vremenskim periodima, i poveže ga s tekstualnom hronologijom. Svaka ikona sadrži 'tematski okvir' koji omogućuje korisniku da se određenom temom bavi na vrlo interaktivan način istražujući sadržaj iz različitih izvora i u različitim formatima. Svaki 'tematski okvir' je definisan jednim intervjuom iz Govorne istorije, i dopunjen sadržajima drugih FAMA-projekata. U suštini, svaki 'tematski okvir' je mini-obrazovni vodič za određeni segment iskustva opsade i fenomen Preživljavanja.

Svaki 'tematski okvir' je organizovan na sljedeći način:
1. video-intervju iz 'Govorne istorije: Opsada Sarajeva '92.-'96.'
2. Transkript video-intervjua iz 'Govorne istorije'
3. Dio teksta Hronologije opsade (mjesec/godina koji se odnose na određeni intervju 'Govorne istorije')
4. Fotografije (ukoliko raspoložive za određenu temu);
5. Primjereni tekst (ukoliko raspoloživ za određenu temu) iz:
       a. Sarajevskog vodiča za preživljavanje
       b. LIFƎ Magazina
       c. Biltena Cultural Survival
       d. Mape opsade (tekstualna legenda)
6. Primjereni video (ukoliko raspoloživ za određenu temu); i
7. Lokacija na Mapi opsade (ako se tema tiče određenog mjesta/zgrade/područja)


Edukacijski modeli
Od samog početka raspada Jugoslavije smo znali da će sve vrste dokumenata, bez obzira na format, ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'. Naša detaljna istraživanja su logično pretočena u edukacijske pakete koje mogu koristiti različiti uzrasti, profesije i institucije. Kao i uvijek, svojim najvažnijim zadatkom smo smatrali kompletiranje istraživanja, našeg jedinstvenog doprinosa interpretaciji perioda 1991.-1999., kako bismo ovu jedinstvenu Banku znanja stavili na raspolaganje širokom spektru regionalne i globalne publike, zajednicama naučnika i intelektualaca i, naravno, medijima.


Pojmovnik
Ovaj modul je dizajniran kao baza podataka Kolekcije: omogućuje korisniku da sadržaj istraži po tematskim ključnim riječima (Tag); kategorijama, Hronologiji i Upitnicima. Pojmovnik segmentira sadržaj u tematske okvire, skupine podataka, i specifična vremenska razdoblja koji se mogu pretraživati kroz kategorije ključnih riječi.
Govorna istorija
Ovo je prva na svijetu, najobimnija i najobuhvatnija Govorna istorija o iskustvu preživljavanja Opsade Sarajeva '92.-'96. Sadrži 30 sati editovanog video-materijala s 987 intervjua s političarima, ljekarima, djecom, generalima, umjetnicima, novinarima, prosvjetnim radnicima, domaćicana, glumcima, inovatorima, običnim građana. Kroz intervjue su bilježena njihova lična iskustva od marta 1992. do marta 1996. Ovaj modul istražuje fenomen opsade s različitih aspekata: istorijskog, antropološkog, političkog, vojnog, egzistencijalnog, kulturološkog, sociološkog, edukacijskog, pravnog, filozofskog, medijskog, medicinskog, psihološkog, ekonomskog, mentalnog, humanitarnog, vjerskog, spiritualnog, s aspekta ljudskih prava i ratnih zločina. Pruža se cjeloviti prikaz događaja kroz živo oslikavanje hronološki iznijetih događaja, a s visokim nivoom interaktivnosti – što je u istorijskim knjigama i dokumentima teško postići. Korisnik može odabrati određeni intervju sužavanjem potrage kroz (1) određeni vremenski okvir (mjesec/godina) i (2) Ime intervjuisane osobe / Temu intervjua / Spol i profesiju intervjuisane osobe.


Muzej opsade Sarajeva – Umijeće življenja 1992.-1996. (FAMA-kolekcija)
Muzej opsade Sarajeva – Umijeće življenja 1992.-1996. je projekat koji lansira novi način interakcije i učenja o fenomenu opsade Sarajeva kroz fokus na Mehanizam preživljavanja nasuprot Mehanizmu terora. Muzej (koji će biti smješten u Sarajevu) će biti jedinstvena riznica ljudskog znanja -– ljudske domišljatosti, kreativnosti i inteligencije iskazanih usred urbane postkataklizme. Muzej je baština ovjekovječenih lica i glasova koji su oblikovali najdužu opsadu u modernoj istoriji čovječanstva. Cilj Muzeja je da mapiranjem činjenica, dokaza, uzroka i posljedica, priču o opsadi prikaže u svjetlu savremenih događaja, prepreka, strahova i aspiracija – nudeći obrazovni materijal za suočavanje s izazovima 21. vijeka. Svrha Muzeja je da, kao takav, radi dobrobiti globalne javnosti postane simbol i spomenik za Ljudski um – Dostignuća – Preživljavanje – Kreativnost – Domišljatost koje su građani Sarajeva iskazivali tokom četiri godine terora na svim nivoima. Ovaj modul pruža istorijat projekta – hronološki prikazuje razvoj koncepta od njegovih pionirskih koraka u 1992. i lansiranja Survival Art Museum, do danas; prikazuje idejna i arhitektonska rješenja, te ažurira informacije o daljem razvoju projekta.


iReport
FAMA Kolekcija ovim putem poziva korisnike da iznesu svoju priču i svoje uspomene na opsadu Sarajeva 1992.-1996.: Kako ste preživjeli Opsadu? iReport je poziv korisnicima da se pridruže Virtualnoj FAMA-kolekciji i našoj globalnoj zajednici tako što će ispričati svoju priču i iznijeti vlastito iskustvo preživljavanja opsade Sarajeva '92-'96. Sagledavanje priče iz različitih uglova i njihovim poređenjem s Mapom opsade Sarajeva, omogućiće dublje razumijevanje mnogostrukosti iskustava i načina preživljavanja istih ili sličnih događaja.