ZAHVALNICA (1990.-2010.)

Posebna zahvala svim onim koji u podržavali autore projekta i projekat u njegovim različitim fazama (originalne FAMA projekte, Arhivsku građu i FAMA kolekciju) u periodu 1991-2011 da bi on uopšte mogao biti izveden:

Hikmeta i Ibrahim Kapić
Melanie Anderson
Ivan Janković
Jenny Heargraves
Mari Katanayagi
Dika Nura Kapić
Emir Hadžihafizbegović
Mevleta Hota
Branka Prpa
Gordana i Branko Kirigin
Muhamed Kapić
Tončika Novak
Lada Martinac-Kralj
Alma Smailbegovic
Bahrija Barica Musić
Veda Kapić
Vera Hijazi
Branimir Marković
Neven Popović
Vladimir Buratović
Lejla Pašović
Emir Kapić
Dino Mustafić
Jovan Divjak
Alma Mašić
Dragica Pilipović
Mersad Kapić
Fatima i Nahid Kožljak
Ognjenka Finci
Ian i Wyn Foster
Joan Ringelheim
Zlatko Dizdarević
Jelena Oksenfeld
Davor Vidović
Ivana Đurović
Amina Begović
Shinobu Ito
Aleksandra Majhrovski
Bosiljka Bakrač
Milka Tadić
Vildana Selimbegović
Maria Blacque – Belair
Vesna Čengić
Borka Pavičević
Jadranka Stojaković
Indira Kučuk-Sorguč
Jelena Lovrić
Lionel Rosenblat
Juan María Tintoré Turull
Jasna Ornella Bery
Ivana Nižić
Mira Šemić
Lula i Rade Mikijelj
Senada Kreso
Darko Soković
Aleksandra Wagner
Maja Razovic
Bruce i Becky Hitchner
Dženita Bečić
Irena Petrović
Hiroshi Hase
Strajo Krsmanović
John Fine
Suzana Gotthardi-Pavlovsky
Carlos Bosch Arisó
Aida Zubčević
Denis Latin
Dajana Gurda
Gianni Fazlagić
Vesna Pusić
Evelyn Messinger
Mirjana Evtov
Aleksandra Milovanović
Bojan Zec
Dragan Babić
Lejla Hasanbegović
Maria Cheng
Amra Zulfikarpašić
Ozren Pavlović
Peđa Grujić
Natalija Bratuljević
Dženana Samouk
Natalie Hijazi
Ljuba Gamulin
Borislav Ćosić
Sonja Biserko
Manel Vila Motllo
Senad Hadžifejzović
Marijan Kralj
Robert Donia
Stanko Cerović
Nedžad Begović
Andrej Nosov
Mirsada Bjelak
Almir Kasumagić
Strahinja Mavrenski
Dinko Sijerčić
Theresa Nielsen
Ivana Howard
Lorena Di Lisi
Svetlana Lukić
Svetlana Vuković
Marina Banić
Pasqual Maragall i Mira
Florence Hartmann
Theresa Nielsen
Sanja Mizić
MESS 1994-1996 (Haris Pašović)
Ajet Arifi
Radovan Kupres
Sidika Dukatar
Zdravko Grebo
Michael Alexander Puškarić
Senada Imamović
Stjepan Mesić
Nermina Kurspahić
Rodoljub Živadinović
Veran Matić
Stephany Powell-Baswick
Bridget Millman