Srebrenica: mapiranje genocida


Godina proizvodnje
2010.
MJESTO PROIZVODNJE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Originalni format
Dokumentarna animacija (DVD) i website
Jezik
engleski i bosanski
Tema
genocid u Srebrenici (1995.)
Period istraživanja
1992. – 1995. (s fokusom na ljeto 1995.)
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Projekat sadrži 17 animiranih mapa organizovanih hronološkim redom i usklađenih s metodologijama korištenim u institucijama koje prikupljaju i arhiviraju dokumente o genocidu u Srebrenici i o genocidu uopšte – kako je ustanovljeno na osnovu brojnih studija. Svaka mapa u ključnim tačkama sadrži posebne dokaze (tekstualne datoteke, fotografije, video-snimke).
Napomena
Voditelj projekta je Inicijativa mladih za ljudska prava BiH/Youth Initiative for Human Rights – YIHR BH (www.yihr.org ). Osim u FAMA-kolekciji, projekat se nalazi na www.srebrenica-mappinggenocide.com.
U okviru obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici (juli 2010.) izdato je posebno izdanje Srebrenica: mapiranje genocida na DVD-u koji je u 20,000 primjeraka podijeljen širom zemlje kao dodatak dnevnom listu Oslobođenje.
Voditelj projekta
YIHR - BiH
Za Voditelja projekta
Alma Mašić, Direktorica YIHR BiH

FAMA TIM

Autorica i voditeljica tima
Suada Kapić
Urednica
Vildana Smailbegović
Kreativna direktorica i
voditeljica kreativnog tima
Jelena Oksenfeld
Dokumentarna animacija
VIZUAL Studio
PR i promocija projekta
Una Bejtović
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

MAPIRANJE GENOCIDA

Proces genocida se sastoji iz niza događaja koji se odvijaju prema određenom obrascu koji ima svoje faze i odlikuje se izvjesnom 'unutrašnjom logikom'. Proces genocida ima svoj početak, strukturirani tok i svoj kraj. Prije svega se u ovim slučajevima definiše ciljna grupa (žrtve se obično biraju na osnovu pripadnosti nekoj grupi ili kategoriji) koja se izlaže progonima ili uništenju. Kao drugo, vrši se eksproprijacija imovine pripadnika te grupe. Kao treće, identificirana grupa se koncentriše na jednom mjestu; a kao četvrto, grupa se deportuje. Na kraju, značajan broj članova grupe biva ubijen. Iako je moguće da u stvarnosti ove faze velikom brzinom smjenjuju jedna drugu, uočeno je da se, zavisnosno od okolnosti, prve faze procesa progona uglavnom odvijaju sasvim javno, dok su kasnije faze u najvećem broju slučajeva obavijene velom tajnosti. (Ton Zwaan: 'O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih protiv specifičnih grupa')

KONCEPT
Tražeći moderan alat prihvatljiv svim korisnicima, osobito mladima, odlučili smo se za žanr dokumentarne animacije koji omogućuje prezentaciju činjenica (ustanovljenih nakon opsežnih istraživanja) koristeći modernu tehnologiju. Projekat se sastoji od 17 animiranih mapa. Dosadašnje studije genocida su pokazale da se svaki izučavani genocid odvijao po istim fazama. Ovaj Projekat sadrži 17 animiranih mapa organizovanih hronološkim redom i usklađenih s metodologijama koje koriste institucije koje prikupljaju i arhiviraju dokumente o genocidu u Srebrenici i o genocidu uopšte – kako je ustanovljeno na osnovu brojnih studija. Svake mapa sadrži ključne tačke s posebnim dokazima (tekstualne datoteke, fotografije, video-snimke).

NAMJENA
Plasirati ovaj projekat kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizma genocida (uzroka i posljedica). Model se zasniva isključivo na iznošenju činjenica, bez komentara i zaključaka kojima bi se uticalo na korisnike i na bilo koji način navodilo na određene zaključke. Široj javnosti je projekat dostupan kroz nekoliko faza. Prije svega je zamišljen kao sredstvo komunikacije između mladih ljudi u BiH i Srbiji, a u kasnijim fazama za komunikaciju mladih u regionu i u svijetu, kroz različite kanale komunikacije: Internet, javne projekcije, prezentacije, predavanja i diskusije.

SADRŽAJ
Uvod
MAPA 01: HOMEPAGE
MAPA 02: Postavka
MAPA 03: 06. juli 1995.
MAPA 04: 07. juli 1995.
MAPA 05: 08. juli 1995.
MAPA 06: 09. juli 1995.
MAPA 07: 10. juli 1995.
MAPA 08: 11. juli 1995.
MAPA 09: 12. juli 1995.
MAPA 10: 13. juli 1995.
MAPA 11: 14. juli 1995.
MAPA 12: 15. juli 1995.
MAPA 13: 16. juli 1995.
MAPA 14: 17. juli 1995.
MAPA 15: 18./19. juli 1995.
MAPA 16: Masovne grobnice
MAPA 17: Epilog

METODA RADA NA PROJEKTU
Izrada Projekta je trajala godinu dana. Prethodno je obavljeno opsežno istraživanje svih dostupnih dokumenata, svjedočanstava, studija, knjiga, filmova, fotografija. Način rada će biti predstavljen na web-stranici koja će predstavljati i finalnu fazu projekta.

Izvori i dokumenti koji su pregledani, odabrani i korišteni u projektu
• ICTY: Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije , Hag
• UN: Kofi Annan: Izvještaj generalnog sekretara UN, suglasno Rezoluciji Generalne skupštine 53/55 – Pad Srebrenice, 15. novembar 1999.
• UNPROFOR: Izvještaj zaštitnih snaga UN-a, štab sektora sjeveroistok -Tuzla, civilni vojni poslovi, Komandi UNPROFOR-a u Sarajevu, 16. juli,1995.
• IZVJEŠTAJ: Tadeusz Mazoviecki: Masovna i pojedinačna likvidiranja civila, , 22. august 1995.
• HOLANDIJA: NIOD izvještaj: Srebrenica. Obnova, pozadina, posljedice i analize pada zaštićene zone (Istraga holandske vlade o masakru, april 2002.)
• RS: IZVJEŠTAJ: Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. Republika Srpska, Banja Luka, juni 2004.
• Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Arhiv i publikacija "Srebrenica, od poricanja do priznanja" – priredila Sonja Biserko)
• SENSE Tribunal (specijalizovani projekat novinske agencije Sense, sa sjedištem u ICTY u Hagu. Cilj ovog projekta je redovno praćenje rada ICTY i aktivnosti ICJ i ICC)
• Richard Butler: Iskaz o vojnim događanjima u Srebrenici – Operacija "Krivaja 95"
• ICTY: Presuda Radoslavu Krstiću pred Haškim Tribunalom
• Priznanja aktera zločina: Dragan Obrenović, Momir Nikolić, Dražen Erdemović
• Ton Zwaan: "O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih potiv određenih grupa"
• FAMA Arhivska kolekcija (govorna istorija, video, foto-arhiv)
• ICTY TV: prenos suđenja
• Arhiva: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
• MEDIJI: BBC, NYT, Washington Post, Radio France International, Oslobođenje, Liberation, Newsweek, Reuters, Guardian, Time, Associated Press, World Press Photo
• DOKUMENTARNI FILMOVI: Sense Tribunal: "Izvan razumne sumnje", reditelj Mina Vidaković (specijalna zahvala agenciji SENSE TRIBUNAL za korištenje video materijala iz dokumentarnog filma "Izvan razumne sumnje"), BBC: "A cry from the grave", reditelj Leslie WoodheadRoy Gutman: "Zaštićena zona: UN i izdaja Srebrenice", reditelj Han Ziv,
• KNJIGE: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji: 'Srebrenica od poricanja do priznanja'(priredila Sonja Biserko), Chuck Sudetic: "Krv i osveta", Mark Danner: "Polja ubijanja u Bosni", Samantha Power: "Problem iz pakla: Amerika i doba genocida"Tarik Samarah: "Srebrenica", Emir Suljagić: "Razglednice iz groba"
• ČLANCI, ESEJI: Julija Bogoeva: "Morbidno savršenstvo zločina", Latinka Perović: "Duboki muk - još uvek", Jean Rene Rues, intervju: "Srebrenica je više od tragedije"