Regionalna promocija i donacija FAMA-edukacijskog paketa Opsada Sarajeva 1992-1996.


Period realizacije
2007. – u toku
Lokacija
jugoistočna Evropa
Originalni format
Novi edukacijski model baziran na FAMA-projektima koji pokrivaju teme: Opsada Sarajeva 1992.-1996. / Raspad Jugoslavije 1991.-1999. / Pregovoranje Daytonkog mirovnog sporazuma (1995.)
Jezik
engleski i bosanski
Tema
Opsada Sarajeva 1992.-1996. / Raspad Jugoslavije 1991.-1999. / Pregovoranje Daytonkog mirovnog sporazuma (1995.).
Period istraživanja
1980.-1999.
Pokrivenost/doseg
jugoistočna Evropa: zemlje bivše Jugoslavije
Opis
Novi edukacijski model predstavljen kroz kompilaciju FAMA-projekata realiziranih između 1992. i 2007. godine. Dosad najobuhvatnija slika iskustva opsade Sarajeva, s posebnim dodacima na teme raspada Jugoslavije i pregovora Daytonskog mirovnog sporazuma. Prikazuje fenomen opsade kroz različite aspekte preživljavanja: od egzistencijalnog opstanka do kulturnog, političkog, vojnog, vjerskog, edukacijskog, mentalnog i ličnog. U okviru ove inicijative organizuju se javne manifestacije, predavanja, seminari, radionice, intervjui, a podržana je i medijskom kampanjom.
Posebno se zahvaljujemo
Balkan Trust for Democracy (BTD) što su omogućili da FAMA donira edukacijski paket (izdanje na bosanskom) u gradske, državne i regionalne biblioteke. Ministartsvu kulture i sporta Kantona Sarajeva i ministru Emiru Hadžhafizbegoviću jer je Ministarstvo 2008. otkupilo FAMA-paket (izdanje na engleskom) omogućivši da FAMA donira paket u svjetske biblioteke.
Promocija i donacija
FAMA TIM
AUTORSKA PRAVA
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

FAMA edukacijski paket: Opsada Sarajeva 1992.-1996.

Naše dugogodišnje istraživanje logično je okončalo edukacijskim paketom namijenjenim različitim uzrastima, profesijama i institucijama. Ponovo smo zaključili da FAMA-paket na engleskom i bosanskom jeziku trebamo donirati gradskim, državnim, regionalnim i svjetskim bibliotekama jer je važno da paket pohranimo na primjerene lokacije. A kada će on dobiti i svoju upotrebnu vrijednost – to ne zavisi od nas. Kao i uvijek do sada, nama je bilo važno da kompletiramo svoj prilog tumačenju perioda 1991.-1999., kao i da ovu jedinstvenu Banku znanja stavimo na raspolaganje naučnoj i intelektualnoj zajednici.

O projektu

Opsada Sarajeva 1992.-1996. je naziv enciklopedijskog paketa multimedijalne kompanije FAMA International. Paket je javnosti predstavljen kroz regionalnu prezentaciju koja je, pored Sarajeva, uključila Beograd, Zagreb, Podgoricu, Prištinu, Skopje i Ljubljanu.

O značaju ovog jedinstvenog istraživačkog poduhvata govorile su Suada Kapić, direktorica FAMA International, i dr. Branka Prpa, historičarka iz Beograda, posebno istakavši mogućnosti upotrebe FAMA-paketa u procesu pomirenja i istine na prostoru bivše Jugoslavije.

Multimedijalna kompanija FAMA International sa sjedištem u Sarajevu finalizirala je edukacijski paket Opsada Sarajeva 1992.-1996 nakon 15 godina intenzivnog rada. Ova kompanija je posvećena traganju, očuvanju i dokumentiranju fakata, te publiciranju i produciranju projekata o temi umijeća preživljavanja u Sarajevu pod opsadom.

"Da bismo kompletirali FAMA-paket i kao svjetsko naslijeđe ga distribuirali u regionalne i svjetske biblioteke svih namjena, u ovaj projekt smo uložili sav ljudski napor, inteligenciju, sposobnosti, ekspertizu i odnose s drugima. Svjedočanstvo o vremenu i ljudima u Sarajevu na kraju dvadesetog vijeka je naš prilog tumačenju perioda 1991.-1999. u bivšoj Jugoslaviji", izjavila je Suada Kapić.