VodiČ za upotrebu FAMA-edukacijskog paketa


Godina proizvodnje
2007.
MJESTO PROIZVODNJE
Beograd, Srbija
Originalni format
multimedijalni DVD
Jezik
engleski i bosanski
Tema
Vodič za upotrebu FAMA-projekata koji obrađuju tri šire teme: Opsada Sarajeva 1992.-1996. / Raspad Jugoslavije 1991.-1999. / Pregovaranje Daytonskog mirovnog sporazuma (1995.)
Period realizacije
1980.-1999.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Interaktivni video-vodič za korištenje FAMA-projekata realizovanih od 1992. do 2007. DVD potcrtava značaj FAMA-projekata i mogućnosti koji oni – kao edukacijski modeli – pružaju u pogledu edukacije budućih generacija.
Producent
FAMA

FAMA TIM

Autorica projekta
Aleksandra Milovanović
Glavni urednik
Suada Kapić
Dizajn / Video-animacija
Jelena Sanader
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

Vodič za upotrebu FAMA-edukacijskog paketa

Pri kreiranju edukacijskog paketa se pokazalo da uz sve pripadajuće elemente treba napraviti i Vodič za upotrebu koji će svakome do koga paket dođe (bibliotekar, edukator, profesor, istraživač) omogućiti jasan pregled sadržaja paketa. Ovaj lako pregledni vodič olakšava svima da u paketu nađu ono što im treba ili da ustanove šta je primjereno određenom nivou edukacije, ili određenom odjelu biblioteke. Metodologija je još jednom proistekla iz samog materijala i pokazala nam put. Možda je i ovdje bitno potcrtati da svaki materijal za istraživanje nudi esencijalne mogućnosti za prenos znanja. Potreban je samo otvoren um i talenat za uvezivanje činjenica. Takođe smatramo da nikada ne treba primjenjivati provjereno uspješne modele jer su oni oprobani na nekim drugačijim, te ne nužno primjereni svakom sadržaju. S obzirom da predmet istraživanja nikada nije isti (različite okolnosti, period, učesnici, uzroci i posljedice), svaki novi predmet istraživanja traži svoj metod. Mi smo slijedili taj nauk.