FAMA-edukacijski paket: Opsada Sarajeva 1992-1996.


Godina proizvodnje
2007.
MJESTO PROIZVODNJE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Originalni format
edukacijski paket: Enciklopedija, mape, štampani Album i DVD-ovi
Jezik
engleski i bosanski
Tema
Novi edukacijski model baziran na FAMA-projektima koji pokrivaju tri teme: Opsada Sarajeva 1992.-1996. / Raspad Jugoslavije 1991.-1999./Pregovoranje Daytonkog mirovnog sporazuma (1995.)
Period istraživanja
1980.-1999.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Predstavljanje novog edukacijskog modela kroz kompilaciju FAMA-projekata proizvedenih od 1992. do 2007. Ovo je dosad najobuhvatnija slika iskustva opsade Sarajeva, s posebnim dodacima na teme raspada Jugoslavije i pregovora Daytonskog mirovnog sporazuma. Prikazuje fenomen opsade kroz različite aspekte preživljavanja: od egzistencijalnog opstanka do kulturnog, političkog, vojnog, vjerskog, edukacijskog, mentalnog i ličnog.
Kolekcija je upakovana u paket (kutija s ilustracijama) koji sadrži: primjerak Enciklopedije: Opsada Sarajeva 1992.-1996.; primjerak Mape opsade 1992.-1996.; primjerak albuma Mapiranje pregovora – Daytonski mirovni sporazum (1995); primjerak mape Raspad Jugoslavije 1991.-1999.; primjerak Mape opstanka 1992.-1996.; primjerak Ultimativnog vodiča za preživljavanje: Mehanizam terora protiv mehanizma opstanka (DVD); i primjerak Vodiča za upotrebu FAMA-edukacijskog paketa (DVD).
Izdavač
FAMA

FAMA TIM

Autori
Suada Kapić i Miran Norderland
Dizajn
Neven Popović
Štampa
Sejo Hodžić
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

FAMA edukacijski paket: Opsada Sarajeva 1992.-1996.

Naše dugogodišnje istraživanje logično je okončalo edukacijskim paketom namijenjenim različitim uzrastima, profesijama i institucijama. Ponovo smo zaključili da FAMA-paket na engleskom i bosanskom jeziku trebamo donirati gradskim, državnim, regionalnim i svjetskim bibliotekama jer je važno da paket pohranimo na primjerene lokacije. A kada će on dobiti i svoju upotrebnu vrijednost – to ne zavisi od nas. Kao i uvijek do sada, nama je bilo važno da kompletiramo svoj prilog tumačenju perioda 1991.-1999., kao i da ovu jedinstvenu Banku znanja stavimo na raspolaganje naučnoj i intelektualnoj zajednici.