Ultimativni vodiČ za preŽIvljavanje: mehanizam terora protiv mehanizma opstanka


Godina proizvodnje
2005.
MJESTO PROIZVODNJE
Beograd, Srbija
Originalni format
video-dokumentarac (DVD)
Jezik
engleski i bosanski
Tema
Opsada Sarajeva 1992.-1996.: mehanizam terora protiv mehanizma opstanka
Period istraživanja
1992.-1996.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Dokumentarac je organizovan oko 51 tematske kategorije, od kojih svaka tretira određeni nivo preživljavanja u opkoljenom gradu: voda, hrana, djeca, aerodrom, snajper, grijanje, struja, škole, zabave, odmor, vjera, kultura... DVD pruža sveobuhvatan uvid u značenje pojma 'biti pod opsadom', te savjete o tome kako se mehanizmu terora prkosi mehanizmom opstanka. Lansiran je i kao novi obrazovni model – bavi se temom opstanka i kontekstualizira je u novi okvir.
Napomena
Projekat je podržala Inicijativa mladih za ljudska prava / Youth Initiative for Human Rights iz Beograda (Srbija).
Producent
FAMA
Ko-producent
FLASH (Šemsudin Čengić)

FAMA TIM

Autorica
Suada Kapić
Urednik
Nemanja Babić
Dizajn
Jelena Sanader
Dizajn zvuka
Danijel Milošević
Posebno se zahvaljujemo
Andreju Nosovu, Radovanu Kupresu, Aleksandri Milovanović
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

Ultimativni vodič za preživljavanje: mehanizam terora protiv mehanizma opstanka

U traženju što primjerenijeg formata za svaki dio projekta, filozofiju opstanka smo postavili nasuprot mehanizma terora. Izučavali smo svakodnevni život građana Sarajeva kroz sve kategorije života uobičajene u bilo kojem gradu svijeta. Razlika je bila u tome što je Sarajevo četiri godine pod nenormalnim okolnostima živjelo kao da je to normalno, i uspostavilo elemente potpuno nove civilizacije, zasnovane na bazičnom opstanku. Tako se došlo do zaključka da je reciklaža zakon opstanka. To je danas mantra mnogih, ali je u to vrijeme Sarajevo zahvaljujući reciklaži preživjelo. Proučavajući praksu svakodnevice, ovaj specifični vodič je kroz rekontrukciju nenormalne svakodnevice uobličio dva mehanizma: mehanizam opstanka i mehanizam terora. Možemo reći da su građani Sarajeva izašli kao pobjednici iz te četiri godine duge i do tada nepoznate stvarnosti.