Kosovo: Lanac uzroka (1225 p.n.e. – 1991.) i posljedica (1991.-1999.)


Godina proizvodnje
2003.
MJESTO PROIZVODNJE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Originalni format
štampani Album (tekst / ilustracije)
Jezik
engleski, bosanski i albanski
Tema
Istorija Kosova / Uzroci i posljedice koji su doveli do vojne intervencje NATO na Kosovu 1999.
Period istraživanja
1225 B.C. - 1999.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Prva ove vrste vizualna i tekstualna istorija Kosova od njegovog nastanka do 1999. Istorijske analize najvažnijiih događaja iznijetih hronološkim redom popraćene su umjetničkim ilustracijama. Cilj je bio istaći istorijske činjenice i kontekstualizovati uzroke i posljedice koje su dovele do vojne intervencije NATO-a na Kosovu i vazdušnih udara na Srbiju.
Posebno se zahvaljujemo
Noelu Malcolmu i njegovom izdavaču Macmillan Publishers, za dozvolu da sadržaj knjige Kosovo: krataka istorija koristimo kao platformu za kreaciju ovog Albuma.
Izdavač
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Za izdavača
Sonja Biserko

FAMA TIM

Autorica i urednica
Suada Kapić
Dizajnerica i ilustratorica
Jelena Oksenfeld
Štampa
Beograd, Srbija
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

Kosovo: Lanac uzroka (1225 p.n.e. – 1991.) i posljedica (1991.-1999.)

Istraživački tim FAMA se osvjedočio da se pažljivim posmatračima kroz istraživanje nametne tačno onaj metod koji odgovara predmetu istraživanja. Tako su se događaji/kriza/rat na Kosovu, snažnog intenziteta ali nedugog trajanja, pokazali kao neophodan segment za sve one koji obrađuju period raspada bivše Jugoslavije, 1991.-1999. Potpis na Kosovu 1999. stavio je tačku na sve ratove u bivšoj Jugoslaviji. Zato smo odlučili da temu Kosova obradimo kroz metodu lanca uzroka (1225 p.n.e.-1991) i posljedica (1991.-1999.). Zašto se baviti tako dalekom istorijom? Zato što je mentalitet sukoba bio jedan od glavnih elemenata političke manipulacije i isti se uzroci koristili u zavisnosti od potrebe trenutka i zainteresovanih strana. Proučavajući lanac uzroka, mogli smo potpuno jasno pratiti određene događaje i kroz njih rekonstruisati posljedice koje su zatim proizvodile nove događaje, da bi se sve sastalo 1999. godine na Kosovu, u posljednjem činu raspada Jugoslavije.