FAMA Website (1998.)


Godina proizvodnje
1998.
MJESTO PROIZVODNJE
Toronto, Canada
Originalni format
Interaktivna web-stranica
Jezik
engleski
Tema
FAMA-projekti od 1990. do 1998.
Period istraživanja
1995.-1997.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Interaktivna web-stranica za prezentaciju projekta FAMA (1990.-1998.), informacije o organizaciji FAMA i njenim ciljevima, članci i medijski izvještaji o FAMA-projektima.
PRODUKCIJA
FAMA

FAMA TIM

Autor i urednik
Miran Norderland
Izvršni producent
Suada Kapić
Web-tim
CCI, Canada
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

FAMA Website (1998.)

Radeći na FAMA-projektima, prolazili smo kroz tehnološku evoluciju medija u kojima radimo. Mobiteli, sms-poruke, digitalne kamere, društvene mreže nažalost nisu bili dio opsade. Da smo imali ta tehnološka pomagala i medije vjerovatno bi se preokrenuo i tok opsade i tok samog rata u BiH. Tako smo u pravom trenutku shvatili da svoje projekte moramo učiniti dostupnima na globalnoj sceni. Od samog početka smo imali namjeru da priču o opsadi jednog grada prikazujemo i dajemo na uvid što širem auditorijumu. Tako smo odlučili da se pojavimo na Internetu i da koristeći svoje umijeće uvida u veliku sliku, i uz veliku pomoć tehničkih rješenja, počnemo slagati priču.