'Opstanak', ankete (Opsada Sarajeva 92.-96.)


Godina proizvodnje
1996.-1997.
MJESTO PROIZVODNJE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Originalni format
upitnici (tekst)
Jezik
bosanski
Tema
Opsada Sarajeva 1992.-1996.: upitnici o preživljavanju – bilježenje osobnih iskustava običnih građana.
Period istraživanja
1992.- 1996.
Pokrivenost/doseg
globalni
Opis
Ovo je bila prva i jedina anketa ikada provedena o opsadi Sarajeva. Njena važnost se dodatno ogleda u svjetlu činjenice da je provedena relativno brzo nakon kraja opsade – dok su sjećanja još uvijek bila svježa. U tom procesu je oko 5.000 Sarajlija iz svih gradskih četvrti iznijelo svoja lična iskustva odgovorivši na 31 standardno pitanje i navodeći svoj spol, godinu rođenja, zanimanje, i dio grada u kojem žive. Zbirka predstavlja jedinstven i bogat uvid u svakodnevni život, poteškoće, postignuća, nade, strahove, inovacije, vrstu humora i načine mentalnog opstanka.
Napomena
Zbog troškova prijevoda i tehničke obrade cijele zbirke, na engleskom jeziku je dostupno samo 97 od ukupnog broja anketa.
Izdavač
FAMA

FAMA TIM

Autorica
Suada Kapić
Voditeljica projekta
Lejla Pašović
Organizatorica
Lejla Hasanbegović
Obrada anketa
Marina Banić, Sanja Mizić, Lejla Hasanbegović, Dajana Gurda, Dženana Samouk, Mirsada Bjelak
Saradnici
20 anketara koji su vodili intervjue
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

'Opstanak', ankete (Opsada Sarajeva 92.-96.)

U različitim dijelovima grada preživljavalo se pod različitim uslovima. Ljudi nisu prelazili velike udaljenosti da bi saznali kako žive oni u drugom kvartu. 1996. godine smo shvatili da je vrijeme za ustanovljanje metodološkog toka sprovođenjem ankete u deset različitih dijelova grada. Sva anketna pitanja su se odnosila na iskustvo pod opsadom na svim nivoima preživljavanja. Ali to nije bilo dovoljno za ostvarivanje cjelokupne slike. Stoga smo oko 5.000 anketa digitalizovali i na svako od postavljenih pitanja dobili instantan odgovor. I došli smo do velikih otkrića. 5.000 odgovora se može smatrati dovoljno značajnim uzorkom da bi se učestali odgovori prihvatili kao pravilo; na primjer: rad je zakon opstanka; ne smiješ misliti ni o čemu osim o onom što se trenutno dešava; da nije bilo cigareta, Sarajevo bi palo; reciklaža je promjena namjene predmetima; ljudi su se kretali da ne bi razmišljali kako im je – to je bio izvor mnogih dostignuća; mnoge hronične bolesti (kao migrena) povukle su se jer je organizam sve odbrambene mehanizme stavio u svrhu preživljavanja situacije… Danas, naša kolekcija sadrži bisere značajne kao inicijalne kapsule za naučnu nadgradnju različitih disciplina.

O projektu

1996. godine, odmah nakon mirne reintegracije Sarajeva, krenuli smo u pripreme projekta arhiviranja. Po našem planu, prvi dio projekta je bio Anketa Opstanak '92.-'96. Računali smo s tim da su sjećanja varljiva, da ljudi pod raznim uticajima mijenjaju mišljenje, da umiru, preseljavaju se u druge krajeve, te da je stoga važno njihova svjedočenja zabilježiti odmah po završetku rata. Ankete smo podijelili po opštinama, znajući da se život pod opsadom bitno razlikovao u starom ili novom dijelu grada; da se način preživljavanja razlikovao čak i po naseljima zavisno od toga da li je u naselju postojalo mjesto gdje se toči voda, koliko zemljišta je bilo na raspolaganju za pravljenje bašta, koliko je neka kuća bila izložena direktnoj snajperskoj paljbi, da li je naselje blizu učestalo granatiranim strateškim tačkama. Koristili smo metodu slučajnog uzorka, te anketirali ljude različitog pola, zanimanja i godišta, ali prije svega različitog mjesta stanovanja. Htjeli smo da svjedočenja budu potpuno autentična, bez namjere da dobijemo projektovan rezultat. U pokušaju da na svim nivoima uspostavimo autentičnu sliku četverogodišnje opsade od prvog do posljednjeg dana, svakako je bio značajan i izbor postavljenih pitanja.

Svi navedeni faktori su kasnije pokazali da je u stvaranju vrijednih priloga tumačenju i učenju o periodu 1991.-1999. u bivšoj Jugoslaviji ovaj metod ključ dokumentovanja događaja. Osim za lokalnu i globalnu edukaciju, ovaj projekat se takođe pokazuje vrijednim prilogom procesu istine i pomirenja, kao i procesu demokratizacije našeg poslijeratnog društva.

LISTA PITANJA

ANKETA OPSTANKA 1992.-1996.
Opsada Sarajeva '92.-'96.

• GODIŠTE:
• ZANIMANJE:
• POL:
• KVART:

Pitanja / odgovori:

• Imate li iskustvo sa uličnim barikadama koje su u martu 1992 podigli pripadnici SDS-a, i da li ste ih rušili?
• Imate li iskustvo sa uličnim barikadama koje su u aprilu 1992, podigli pripadnici SDS-a i da li ste ih rušili?
• Po vašem iskustvu, kakva je bila uloga JNA u Sarajevu u martu, aprilu, maju 1992?
• Da li ste bili protjerani, granatirani ili ste napustili mjesto stanovanja u vrijeme opsade?
• Po vašem iskustvu, šta nam možete reći o kriminalu u gradu u vrijeme opsade?
• Ko je, po vama, heroj odbrane grada?
• Kako ste došli do radne obaveze, pasoša i/ili akreditacije?
• Uloga medija u opsadi? Uloga glasina u opsadi?
• Šta ste radili u slobodno vrijeme?
• Čim ste se bavili u vrijeme opsade?
• Kako ste se kretali po gradu?
• Opstanak – kako ste dolazili do vode, struje, cigareta…
• Da li ste napuštali grad tokom opsade?
• Imate li neki svoj pronalazak za opstanak?
• Da li ste vi ili neko vama blizak napustili grad konvojem?
• Snajperi u gradu – kakvo je vaše iskustvo?
• Opišite vaše sklonište/podrum?
• Jeste li pohađali događaje iz kulture u gradu ili ste organizovali događaje u hodnicima vaših zgrada?
• Kako ste slali poruke, telefonirali i/ili primali pakete?
• Koji je bio najvažniji događaj u vašem kvartu tokom opsade?
• Kakvo je vaše iskustvo sa UNPROFOR-om i UNHCR-om tokom opsade?
• Kako ste studirali? Kako ste išli u školu/fakultet? Kako ste zabavljali svoju djecu?
• Da li ste bili ranjeni ili blizu smrti?
• Da li ste vi ili neko vama blizak platili otkup za život?
• Koje je vaše lično postignuće tokom opsade?
• Jeste li imali kućnog ljubimca i kako ste ga hranili?
• Možete li opisati "porodični ekonomski lanac"?
• Koliko ste kilograma izgubili tokom opsade?
• Da li ste ikada dali intervju stranim novinarima?
• Jeste li imali specijalnu odjeću za trčanje pod snajperima?
• Da li ste ikada prošli kroz tunel?