Bosna i Hercegovina, tradicija koju su izdali
(bh. izdanje)


Godina proizvodnje
1995.
MJESTO PROIZVODNJE
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Originalni format
Knjiga (tekst)
Jezik
prijevod s engleskog na bosanski
Tema
istorija Bosne i Hercegovine
Period istraživanja
od davnina do 1994.
Pokrivenost/doseg
Sarajevo, Tuzla i Mostar, Bosna i Hercegovina
Opis
Knjiga je prevedena, objavljena i besplatno distribuirana kao dio FAMA-inicijative 'Mobilni univerzitet' – novi model obrazovanja. Projekat je pokrenut kao dar građanima Sarajeva, Tuzle i Mostara.
Broj izdanja
3
Broj stranica
189
Napomena
FAMA je izdavač samo bosanskog izdanja – s obzirom na to nismo u
mogućnosti prikazati knjigu na engleskom jeziku. Knjiga je tiskana u
opkoljenom Sarajevu.
Izdavač
FAMA

FAMA TIM

Autori
Robert J. Donia i John V.A. Fine, Jr.
Za izdavača
Suada Kapić
Prevodilac
Nura Dika Kapić
Grafički dizajn i prelom
Emir Kasumagić
Urednica
Azra Baksić
Administracija
Amra Višnjić and Medina Pašović
Štampano u
Sarajevo
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

Bosna i Hercegovina, tradicija koju su izdali
(bh. izdanje)

U nastojanju da građanima Sarajeva kroz festival Baby Universe omogućimo dio normalnosti u nenormalnim okolnostima, uz pomoć američkih profesora smo štampali knjigu čije autore smo pozvali kao predavače pred stručnim gledalištem: knjigu su mogli ponijeti sa sobom, a predavanje ih je vratilo u status gledalaca i slušalaca – s obzirom da su im predavači pružili značajan stručni uvid u identitet Bosne i Hercegovine.

O projektu

Ovo je prva knjiga koja istražuje bogatu istorijsku tradiciju Bosne i Hercegovine u svjetlu sukoba koji je izbio 1992. Autori objašnjavaju porijeklo velikih etno-nacionalnih grupa u BiH kroz vjerska preobraćenja u srednjem vijeku i pod Otomanima, kao uvod u u transformaciju glavnih vjerskih zajednica u nacionalnosti 20. vijeka. Knjiga živo predstavlja uloge bosanskih Muslimana, Srba i Hrvata u događajima značajnim za jugoslovenske narode u 20. vijeku i naročito prilikom raspada Jugoslavije početkom devedesetih.

Donia i Fine počinju problematiziranjem široko rasprostranjene percepcije istorije BiH koja se sastoji od stalnog nasilja i plemenske mržnje među Srbima, Hrvatima i Muslimanima. Nasuprot uvriježenom mišljenju, oni naglašavaju bogatu, vijekovima uspostavljanu tradiciju različitosti, pluralizma i tolerancije koja je sve donedavno cvjetala na ovim prostorima. Ova tradicija se u svakodnevnom životu odražavala u koalicionoj politici – gradnjom i življenjem pragmatskih kompromisa. Bosna i Hercegovina: tradicija koju izdali pokazuje kako su snage ekstremnog nacionalizma uzrokovale izdaju multietničke tradicije Bosne – najprije u Drugom svjetskom ratu a potom u sadašnjem sukobu.

ROBERT J. DONIA je na istoriji Balkana magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Michigan, a u Sarajevu je boravio tokom 1974.-5. kao Fulbrightov stipendista-istraživač . Autor je knjige Islam pod dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878.-1914. i predavač na američkim univerzitetima.

JOHN V.A. FINE, Jr. je magistrirao i doktorirao na Harvardu, a studirao je i predavao na Univerzitetu u Sarajevu. Professor je istorije Balkana i Vizantije na Univerzitetu Michigan i autor dva toma istorije o srednjevjekovnom Balkanu i monografske studije o Crkvi bosanskoj.