Cultural Survival Newsletter,
1993.-1994. (bilten)


Godina proizvodnje
1993. – 1994.
Mjesto proizvodnje
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ORIGINALNI Format
Štampani bilten (tekst, fotogafije)
Jezik
engleski
Tema
Opsada Sarajeva 1992.-1996.: hronika kulturnog preživljavanja u gradu pod opsadom.
Period istraživanja
1992. - 1994.
Pokrivenost/doseg
globalni
Sadržaj
Evidencija i analiza kulturnog i intelektualnog života u gradu pod opsadom: individualne kreacije, javne manifestacije, multimedijalni projekti i scenska umjetnost.
Broj izdanja
4
Datum
zima 1993.; proljeće 1994.; ljeto 1994.; jesen 1994.
Broj strana
4
Prelom
Po dvije stranice štampane na obje strane lista formata A3.
Izdavač
FAMA

FAMA TIM

Autorica / Glavna urednica
Suada Kapić
Urednica
Maja Razović
Umjetnički direktor
Vjećeslav Kocijan
Prelom i grafička priprema
PL Studio
Štampano u
Zagreb, Hrvatska
Autorska prava
© FAMA International

Metodologija

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1
Uvid. Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2
Govorna istorija. Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3
Strukturiranje istraživanja. Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4
Formatiranje istraživanja. Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5
Kreiranje edukacijskog paketa. Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.

Cultural Survival Newsletter, 1993.-1994. (bilten)

Situacija je u opsadi postajala sve zahtjevnija. Teror se trajanjem usavršavao i sofisticirao a više nismo mogli računati samo na rutinu preživljavanja. Ništa se nije moglo predvidjeti osim da očekujemo neočekivano, a sigurno je bilo samo ono što se trenutno događa. Da bismo uspjeli postići mentalnu stabilnost, trebalo je pojačati kontratežu. U našem slučaju, mi smo počeli pratiti izvanrednu liniju neograničene kreacije u limitiranim uslovima. Ništa nije bilo moguće kada smo posmatrali situaciju logikom spoljnjeg svijeta ili logikom naših bivših života. Ali mi smo otkrili da građani Sarajeva žive logikom realnosti i iz nje crpe nove mogućnosti. Zato smo odlučili da ovo stanje nazovemo Cultural Survival i tu temu pratimo kao posebno otkriće o ljudskoj prirodi.

O projektu

Kulturni opstanak

Sarajevo je jedinstven grad na planeti. To je mjesto gdje je civilizacija razorena namjernim nasiljem.

Ali je Sarajevo i simbol odbrane građana, mjesto u kome se na nasilje odgovora tolerancijom, na fašizam umjetnošću i kulturom, na razaranje ponovnom gradnjom, na smrt humorom, na provalu ruralne kulture urbanom kulturom, na teror upornim održavanjem normalnog života u gradu. Sarajevo je bilo lišeno građanskih, egzistencijalnih i socijalnih prava. Bilo je lišeno prava na život. Sve ono što čini normalno urbano življenje Sarajevu i njegovim stanovnicima je bilo oduzeto, bilo im je oduzeto sve što se moglo uzeti, sve osim prava na opstanak održavanjem prava na kulturu. Ali usred svog tog razaranja i umiranja, rađaju se djeca, slave rođendani, organizuju svadbe. U gradu okruženom smrtonosnim krugom primitivizma otvaraju se izložbe, snimaju filmovi, organizuju festivali, izvode pozorišne drame i mjuzikli.

Sarajevo živi postkataklizmu. Sarajevo je postalo slika civilizacije koja izranja iz kataklizme, praveći nešto iz ničega, šaljući poruke za budućnost. Ne zato što je budućnost neizbježno i budućnost ratova i katastrofa, nego zato što ljudi stare i rađaju se u svijetu koji postaje sve nesigurniji. Duh kulturnog opstanka je sve ono što je preživjelo pod ruševinama Sarajeva, sve ono što je preživjelo granatiranje naše civilizacije. Rekonstrukcija tog duha, duha Sarajeva mora početi – sada. Inače će Sarajevo postati groblje principa multietičnosti i ljudskih prava.