INTERAKTIVNO MAPIRANJE OPSADE

Mapa opsade Sarajeva 1992.-1996.: Mapa je svjedočanstvo o gradu koji je preživio 1,395 dana opsade zahvaljujući tome što je na ruševinama stare stvorio sasvim novu civilizaciju, svjedočanstvo o gradu koji je koristio reciklažu, solarnu energiju, pilule za prečišćavanje vode, satelitske komunikacije. Ova mapa sadrži sve detalje preživljavanja uz opis funkcionisanja objekata od izuzetne važnosti za svaki grad. Mapa pokazuje tajne prolaze, tajne tunele, posebne koridore za kretanje koje je grad izumio da bi se spasio od cjelodnevne snajperske paljbe po svim metama. Mapa pokazuje kako je grad parkove zamijenio baštama, ruže kukuruzom, elektriku srednjevjekovnim lampama, centralno grijanje pećima ručne izrade, vodu iz česme vodom koja se toči samo na određenim mjestima pa zatim prenosi kanisterima, rekreaciju trčanjem pod snajperima, kaloričnu hranu biljkama iz sopstvene bašte, televiziju razgovorima uživo, a umjetnost pretvorio u otpor teroristima.

U PROCESU INTERAKTIVNOG MAPIRANJA, VI UOČAVATE I ISTRAŽUJETE RAZLIČITE NIVOE OPSTANKA U GRADU POD OPSADOM. KLIKANJEM NA CRVENE IKONE AKTIVIRA SE TEMATSKI MULTI-MEDIJALNI SADRŽAJ VEZAN ZA ODABRANI: OBJEKAT / LOKACIJU / DOGAĐAJ / ISKUSTVO/ IZUM.